Köpvillkor

 ÅNGERRÄTT

Som Privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. När du köper en vara eller en tjänst på distans. Ångerrätten gäller inte om det totala priset är mindre än 400 kronor. Du har inte heller ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar i vår syservice eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returkostnaderna.

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du fick varan i din besittning eller från den dag du fick den sista varan i en beställning om flera varor i din besittning. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa. Du kan åberopa din ångerrätt genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt medelande, varefter vi tar ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan, och därefter på egen bekostnad återsända varan, detta utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss om att du ville utnyttja din ångerrätt. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick.

Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Du kan även ladda ner standardformuläret här: Ångerblankett

Väljer du att utnyttja din ångerrätt för hela din order betalar vi tillbaka det du betalat. Efter mottagandet av den återsända varan/varorna kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar eller så snart som möjligt. Notera att vi inte står för kostnaden för returfrakt. Du har rätt att hantera den vara som du köpt från oss på sådant sätt att du kan fastställa dess egenskaper och funktion. Om du hanterat varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att kunna fastställa varans egenskaper och funktion är du skyldig att ersätta oss för denna värdeminskning och vi kan i sådana fall komma att göra ett avdrag motsvarande värdeminskningen från det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. Väljer du att utnyttja din ångerrätt avseende endast en del av din order betalar vi inte tillbaka  fraktavgift vilket beror på att avgifterna är samma oavsett hur många varor du beställt.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har inte heller rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.